ดูแลประคับประคอง

เรื่องเข้าใจผิดของการ “ดูแลแบบประครับประคอง”

ปัจจุบันนั้นคนไทยนั้นป่วยด้วยโรคที่หลากหลายอย่างมาก  โดยเฉพาะโรคที่มีความเร้ายแรง และ มีความทรมาน ซึ่งโรคที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่น โรคมะเร็ง ก็เป็นอีกหนึ่งในโรคยอดฮิต อย่างมาก ด้วยเช่นกัน ซึ่งการดูแลนั้น จะมีทั้งการดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ การเลือกใช้บริการ ศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง  แต่ว่าเนื่องจากว่า ศูนย์ดูแลประคับประคอง นั้นยังค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทยอย่างมาก ดังนั้นจึงมีหลากหลายคนอย่างมากที่เข้าใจผิด ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ความเข้าใจผิดของของการดูแลแบบประคับประคอง ที่หลายคนนั้นเข้าใจผิดกัน  

การดูแลแบบประคอง ไม่ใช่การดูแลคนใกล้ตาย  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การดูแลประคับประคอง” นั้นเป็นอีกหนึ่งที่หลายคนนั้นเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะว่าหลากหลายคนนั้น มีความเข้าใจผิดว่า การดูแลประคับคอง นั้นเป็นการดูแลคนใกล้ตาย หรือ เสียชีวิต แต่ว่าในความจริงนั้นการดูแลแบบประคับประคองนั้นหมายถึง การที่ได้ดูแลผู้ป่วย และ ครอบครัว ให้มีคุณภาพ โดยลดความทุกข์ทรมาน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เป็นการดูแลเพื่อมุ่งหวังกำจัดตัวโรค และ นึกถึงความปรารถนาของผู้ป่วย และ ครอบครัว  

ดูแลให้แค่ผู้ป่วย  

หลายคนนั้นได้ยินคำว่า “ดูแลประคับประคอง”  นั้นหมายถึงการดูแลเพียงแค่ผู้ป่วย แต่ว่าในความจริงนั้นการดูแลแบบประคับประคองนั้นเป็นการดูแลทั้งผู้ป่วย และ ครอบครัว ให้มีมาตรฐานในการดูแลให้ดีที่สุด พยายามลดอาการป่วยของผู้ป่วยให้มากที่สุด พร้อมทั้งคอยสังเกตอาการ และ ปริมนสภาพจิตใจของผู้ป่วย และครอบครัวเพื่อให้การดูแลนั้นได้มาตรฐานที่ดีที่สุด   

ดูแลแค่ที่บ้านเท่านั้น  

หลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมากนั้นคือในเรื่องของ การดูแล เพราะคิดว่าสามารถที่จะดูแลแค่ที่บ้านเท่านั้น แต่ว่าสามารถที่จะดูแลในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดูแล โดยขึ้นอยู่กับอาการป่วยของผู้ป่วย ณ. เวลานั้น ถ้าหากว่ามีความรุนแรงมากเกินไป หรือ มีอาการติดเชื้อ นั้นจำเป็นต้องมีการดูแลที่โรงพยาบาล  เนื่องด้วยต้องมีการรักษา หรือ ยา ทางหลอดเลือด หรือสาเหตุอื่น ๆ  

ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย เพราะว่าอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต  

หลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้นจะไม่คุ้มค่า เพราะว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตนั้นไม่เห็นต้องเลือกใช้บริการเลย แต่ว่าในความจริงนั้น อย่าลืมว่าในระยะเวลาที่ป่วยนั้นผู้ป่วยนั้นจะมีความทรมานอย่างมากไม่ว่าจะเป็น การหายใจ การทานอาหาร การขยับร่างกาย ซึ้งจะสร้างความทรมานให้กับผู้ป่วยอย่างมาก การดูแลแบบประคับประคองนั้นจะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้เพื่อหผู้ป่วย และ ครอบครัวนั้นทรมานน้อยที่สุด  

การดูแบบประคับประคองพึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาท 

หลากหลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดว่าในเรื่องของ “การดูแลแบบประคับประคอง” นั้นพึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทได้ไม่นานแต่ว่าองกรณ์อนามัยโลกนั้นได้ให้คำจำกัดความไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2533 ไว้แล้ว ว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยที่รักษาไม่หาย โยให้การป้องกัน และ บรรเทาอาการต่าง ๆ  นั้นเอง  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่อของการดูแลแบบประคับประคองนั้นมีหลากหลากหลายคนอย่างมากที่มีความเข้าใจผิดกันอย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน  

ปัจจุบันนั้นคนไทยนั้นป่วยด้วยโรคที่หลากหลายอย่างมาก  โดยเฉพาะโรคที่มีความเร้ายแรง และ มีความทรมาน ซึ่งโรคที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่น โรคมะเร็ง ก็เป็นอีกหนึ่งในโรคยอดฮิต อย่างมาก ด้วยเช่นกัน ซึ่งการดูแลนั้น จะมีทั้งการดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ การเลือกใช้บริการ ศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง  แต่ว่าเนื่องจากว่า ศูนย์ดูแลประคับประคอง นั้นยังค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทยอย่างมาก ดังนั้นจึงมีหลากหลายคนอย่างมากที่เข้าใจผิด ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ความเข้าใจผิดของของการดูแลแบบประคับประคอง ที่หลายคนนั้นเข้าใจผิดกัน   การดูแลแบบประคอง ไม่ใช่การดูแลคนใกล้ตาย   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การดูแลประคับประคอง” นั้นเป็นอีกหนึ่งที่หลายคนนั้นเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะว่าหลากหลายคนนั้น มีความเข้าใจผิดว่า การดูแลประคับคอง นั้นเป็นการดูแลคนใกล้ตาย หรือ เสียชีวิต แต่ว่าในความจริงนั้นการดูแลแบบประคับประคองนั้นหมายถึง การที่ได้ดูแลผู้ป่วย และ ครอบครัว ให้มีคุณภาพ โดยลดความทุกข์ทรมาน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เป็นการดูแลเพื่อมุ่งหวังกำจัดตัวโรค และ นึกถึงความปรารถนาของผู้ป่วย และ ครอบครัว   ดูแลให้แค่ผู้ป่วย   หลายคนนั้นได้ยินคำว่า “ดูแลประคับประคอง”  นั้นหมายถึงการดูแลเพียงแค่ผู้ป่วย แต่ว่าในความจริงนั้นการดูแลแบบประคับประคองนั้นเป็นการดูแลทั้งผู้ป่วย และ ครอบครัว ให้มีมาตรฐานในการดูแลให้ดีที่สุด พยายามลดอาการป่วยของผู้ป่วยให้มากที่สุด…

ปัจจุบันนั้นคนไทยนั้นป่วยด้วยโรคที่หลากหลายอย่างมาก  โดยเฉพาะโรคที่มีความเร้ายแรง และ มีความทรมาน ซึ่งโรคที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่น โรคมะเร็ง ก็เป็นอีกหนึ่งในโรคยอดฮิต อย่างมาก ด้วยเช่นกัน ซึ่งการดูแลนั้น จะมีทั้งการดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ การเลือกใช้บริการ ศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง  แต่ว่าเนื่องจากว่า ศูนย์ดูแลประคับประคอง นั้นยังค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทยอย่างมาก ดังนั้นจึงมีหลากหลายคนอย่างมากที่เข้าใจผิด ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ความเข้าใจผิดของของการดูแลแบบประคับประคอง ที่หลายคนนั้นเข้าใจผิดกัน   การดูแลแบบประคอง ไม่ใช่การดูแลคนใกล้ตาย   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การดูแลประคับประคอง” นั้นเป็นอีกหนึ่งที่หลายคนนั้นเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะว่าหลากหลายคนนั้น มีความเข้าใจผิดว่า การดูแลประคับคอง นั้นเป็นการดูแลคนใกล้ตาย หรือ เสียชีวิต แต่ว่าในความจริงนั้นการดูแลแบบประคับประคองนั้นหมายถึง การที่ได้ดูแลผู้ป่วย และ ครอบครัว ให้มีคุณภาพ โดยลดความทุกข์ทรมาน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เป็นการดูแลเพื่อมุ่งหวังกำจัดตัวโรค และ นึกถึงความปรารถนาของผู้ป่วย และ ครอบครัว   ดูแลให้แค่ผู้ป่วย   หลายคนนั้นได้ยินคำว่า “ดูแลประคับประคอง”  นั้นหมายถึงการดูแลเพียงแค่ผู้ป่วย แต่ว่าในความจริงนั้นการดูแลแบบประคับประคองนั้นเป็นการดูแลทั้งผู้ป่วย และ ครอบครัว ให้มีมาตรฐานในการดูแลให้ดีที่สุด พยายามลดอาการป่วยของผู้ป่วยให้มากที่สุด…