Tag: ดูแลประคับประคอง

เรื่องเข้าใจผิดของการ “ดูแลแบบประครับประคอง”

Lifestyle

ปัจจุบันนั้นคนไทยนั้นป่วยด้วยโรคที่หลากหลายอย่างมาก  โดยเฉพาะโรคที่มีความเร้ายแรง และ มีความทรมาน ซึ่งโรคที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่น โรคมะเร็ง ก็เป็นอีกหนึ่งในโรคยอดฮิต อย่างมาก ด้วยเช่นกัน ซึ่งการดูแลนั้น จะมีทั้งการดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ การเลือกใช้บริการ ศูนย์ดูแลแบบประคับประคอง  แต่ว่าเนื่องจากว่า ศูนย์ดูแลประคับประคอง นั้นยังค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทยอย่างมาก ดังนั้นจึงมีหลากหลายคนอย่างมากที่เข้าใจผิด ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ความเข้าใจผิดของของการดูแลแบบประคับประคอง ที่หลายคนนั้นเข้าใจผิดกัน   การดูแลแบบประคอง ไม่ใช่การดูแลคนใกล้ตาย   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การดูแลประคับประคอง” นั้นเป็นอีกหนึ่งที่หลายคนนั้นเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะว่าหลากหลายคนนั้น มีความเข้าใจผิดว่า การดูแลประคับคอง นั้นเป็นการดูแลคนใกล้ตาย หรือ เสียชีวิต แต่ว่าในความจริงนั้นการดูแลแบบประคับประคองนั้นหมายถึง การที่ได้ดูแลผู้ป่วย และ ครอบครัว ให้มีคุณภาพ โดยลดความทุกข์ทรมาน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เป็นการดูแลเพื่อมุ่งหวังกำจัดตัวโรค และ นึกถึงความปรารถนาของผู้ป่วย และ ครอบครัว   ดูแลให้แค่ผู้ป่วย   หลายคนนั้นได้ยินคำว่า “ดูแลประคับประคอง”  นั้นหมายถึงการดูแลเพียงแค่ผู้ป่วย แต่ว่าในความจริงนั้นการดูแลแบบประคับประคองนั้นเป็นการดูแลทั้งผู้ป่วย และ ครอบครัว ให้มีมาตรฐานในการดูแลให้ดีที่สุด พยายามลดอาการป่วยของผู้ป่วยให้มากที่สุด…